OVER bmc PARTNERS

Wij ondersteunen en helpen mensen met hun maatschappelijke en financiële problemen. Daarin zijn wij deskundig en beschikken wij over de benodigde kennis om belangen op een professionele manier te behartigen. Wij zullen ons sociaal opstellen en streven naar het leveren van maatwerk. Door onze juridische achtergrond zoeken wij altijd naar een passende individuele oplossing binnen de wettelijke kaders. Wij zijn betrouwbaar doordat wij afspraken met elkaar maken en je erop kunt vertrouwen dat gemaakte afspraken ook daadwerkelijk nagekomen worden. In onze benadering zijn wij inlevend en houden wij rekening met de denkwijze en gevoelens van anderen. Met bijna 20 jaar ervaring in de bewindvoerders- mentorschap- en curatelebranche zijn wij vakbekwaam. Door onze betrokkenheid stellen wij het belang van onze cliënten altijd voorop en zullen wij ons inspannen voor een goede belangenbehartiging. Dit alles doen we samen met onze cliënten, hulpverleners, familieleden en andere betrokken partijen.

BMC PARTNERS

uw partner in bewindvoering, mentorschap en curatele

Downloads en links

 

BMC PARTNERS
BMC PARTNERS

 

BMC PARTNERS

 

BMC PARTNERS