De dienstverlening

Onze dienstverlening richt zich op bewindvoering, mentorschap en curatele. Dit zijn maatregelen voor mensen die zelf niet meer in staat zijn om hun materiële of immateriële zaken te behartigen. Deze maatregelen worden door de kantonrechter uitgesproken. In de brochure curatele, bewind en mentorschap kun je alle ins en outs over deze maatregelen terug vinden. Ook op de site van de Rechtspraak is veel informatie te vinden.

 

Onze kernwaarden maken onlosmakelijk deel uit van onze dienstverlening. Hierdoor zijn wij in staat om in een korte tijd én voor een langdurige periode een stabiele materiele en immateriële basis te creëren voor onze cliënten.

Ben jij of ken jij iemand die bewindvoering, mentorschap of curatele nodig heeft en waarbij het niet mogelijk of wenselijk is dat familieleden of vrienden hierbij ondersteunen of dit overnemen?

 

De Tarieven

 

Het is mogelijk om voor de beloning bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente waar de cliënt ingeschreven staat. Daarvoor moet de cliënt wel aan de voorwaarden voor de bijzondere bijstand voldoen. Indien de cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, zullen wij de aanvraag hiervoor bij de Gemeente indienen.

BMC PARTNERS

uw partner in bewindvoering, mentorschap en curatele

Downloads en links

BMC PARTNERS
BMC PARTNERS

 

BMC PARTNERS
BMC PARTNERS